REGULAMIN

Właścicielem Sklepu internetowego dostępnego pod adresem ydunn.com jest Milena Bryła, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą MILENA BRYŁA z siedzibą w Warszawie (00-891), ul. Chłodna 11/612, NIP: 6631806595, REGON: 386785170.

Klient ma możliwość kontaktu z obsługą Sklepu poprzez pocztę elektroniczną na adres shop@ydunn.com.

§1 DEFINICJE

 1. Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem ydunn.com.
 2. Sprzedawca – Milena Bryła, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą MILENA BRYŁA z siedzibą w Warszawie (00-891), ul. Chłodna 11/612, NIP: 6631806595, REGON: 386785170.
 3. Produkt, Produkty – wszystkie towary oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży w Sklepie.
 4. Klient, Użytkownik – osoba korzystająca ze Sklepu, użytkownik Sklepu.
 5. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Sklepu.
 6. Konto – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Użytkownika zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Użytkownika oraz informacje o złożonych przez niego zamówieniach w Sklepie.
 7. Newsletter – Usługa Elektroniczna powiadamiania, za pośrednictwem poczty elektronicznej o Produktach oraz wydarzeniach dotyczących marki Ydunn.
 8. Regulamin – niniejszy regulamin, który stanowi zbiór reguł korzystania ze Sklepu i dokonywania zakupów Produktów.
 9. Umowa – umowa sprzedaży zawierana przez i pomiędzy Klientem i Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.

§2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja.
 2. Klient, składając zamówienie, zgadza się na korzystanie ze Sklepu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia zamówienia.
 3. Brak akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu uniemożliwia korzystanie ze Sklepu i nabycie Produktów oferowanych przez Sprzedawcę.
 4. Dane osobowe Klienta podlegają przetwarzaniu przez Sprzedawcę zgodnie z Polityką prywatności.
 5. Wszystkie Produkty oferowane do sprzedaży są nowe i nieużywane.

§3 USŁUGI ELEKTRONICZNE

 1. 1. W Sklepie dostępne są Usługi Elektroniczne: Konto, Newsletter, Powiadomienie o dostępności.
 2. Użytkownik może korzystać z usługi Konto po wypełnieniu formularza rejestracji i potwierdzeniu utworzenia Konta lub rejestracji za pośrednictwem serwisu facebook.com. W formularzu rejestracji niezbędne jest podanie następujących danych Użytkownika: imię, nazwisko, adres e-mail, hasło.
 3. Usługa Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Użytkownik ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Sklepu, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres shop@ydunn.com.
 4. Użytkownik może korzystać z usługi Newsletter po podaniu adresu e-mail, na który chce otrzymywać Newsletter, w formularzu dostępnym na stronie internetowej Sklepu w zakładce kontakt albo newsletter.
 5. Podając adres e-mail Użytkownik zgadza się na:
  1. Przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Regulaminem i Polityką Prywatności.
  2. Otrzymywanie od Sklepu informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną na podany przy r ejestracji adres poczty elektronicznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 123, 730).
 6. Do realizacji usługi Newsletter Sklep używa platformy MailChimp. Przez zapisanie się do usługi Newsletter, Użytkownik wyraża zgodę na przekazywanie przez Sprzedawcę do przetwarzania podanych przez Klienta danych osobowych do MailChimp (adres: The Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA), zgodnie z ich Polityką Prywatności i Regulaminem. MailChimp jest certyfikowany EU-U.S. Privacy Shield Framework i spełnia wymogi RODO.
 7. Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Użytkownik ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny rezygnacji z usługi Newsletter, klikając na link znajdujący się na dole każdej z otrzymanych wiadomości e-mail.
 8. Użytkownik może korzystać z usługi Powiadomienie o dostępności wpisując adres e-mail na listę oczekujących na jednorazowe powiadomienie o dostępności wybranego przez Użytkownika Produktu, poprzez wypełnienie formularza znajdującego się na stronie internetowej Sklepu przy wybranym Produkcie.
 9. Jednorazowe powiadomienie dotyczy każdorazowo jednego wybranego Produktu. Aby otrzymać powiadomienie o większej liczbie wybranych Produktów, Użytkownik zamawia usługę Powiadomienie o dostępności przy każdym z tych Produktów.

§4 SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

 1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów wyłącznie za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Składając zamówienie na stronie Sklepu, Klient zawiera Umowę sprzedaży ze Sprzedawcą.
 3. W celu złożenia zamówienia należy:
  1. Dokonać wyboru Produktów z dostępnej oferty, ich kolorystyki, rozmiarów oraz ilości;
  2. Dodać wybrane Produkty do koszyka, klikając przycisk “dodaj do koszyka” na stronie Produktu;
  3. Kliknąć przycisk “przejdź do kasy”;
  4. Dokonać weryfikacji listy zamawianych Produktów;
  5. Podać dane teleadresowe;
  6. Wybrać metodę dostawy oraz zaakceptować jej koszt;
  7. Wybrać metodę płatności;
  8. Zatwierdzić składane zamówienie klikając przycisk “złóż zamówienie”.
 4. Do momentu zatwierdzenia wyboru Produktów przyciskiem „złóż zamówienie” Klient ma możliwość dokonywania zmian dotyczących Produktów, danych teleadresowych do dostawy Produktów, metody dostawy, metody płatności.
 5. Naciśnięcie przycisku „złóż zamówienie” jest jednoznaczne ze złożeniem zamówienia o wskazanej przez Klienta treści.
 6. Po złożeniu zamówienia Klient niezwłocznie dokonuje płatności zgodnie z wybraną metodą płatności.
 7. Po zaksięgowaniu płatności przez Sklep, Sprzedawca przetwarza zamówienie Klienta, celem jego weryfikacji. Po pomyślnej weryfikacji zamówienia, Sprzedawca przyjmuje zamówienie do realizacji. Klient otrzymuje drogą elektroniczną potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji na wskazany przez niego adres e-mail, co jest równoznaczne z zawarciem Umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.
 8. Zamówienia można składać przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy będą realizowane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
 9. Warunkiem złożenia i realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych niezbędnych do dostawy Produktu, a także zaakceptowanie treści Regulaminu.
 10. Do czasu otrzymania od Sklepu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji Klient ma prawo zrezygnować z zamówienia. W tym celu Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sklepem za pośrednictwem poczty elektronicznej shop@ydunn.com i poinformować sklep o rezygnacji z zamówienia.
 11. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji złożonego przez Klienta zamówienia, w szczególności w przypadku, w którym:
  1. Dane teleadresowe Klienta są niepełne lub nieprawidłowe.
  2. Nastąpi brak autoryzacji płatności w wybranym podczas zamówienia systemie płatności elektronicznych.
  3. Płatność nie została uiszczona w wymaganym czasie.
  4. Produkt jest niedostępny.
  5. Zamówienie zostało złożone w wyniku błędu w systemie teleinformatycznym Sklepu.
 12. W przypadku odmowy realizacji zamówienia Klient otrzyma od Sklepu e-mail informujący go, że do przyjęcia oferty nie doszło, umowa sprzedaży nie została zawarta, a zamówienie zostało anulowane.

§5 REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Dostawa Produktów odbywa się w wybrany przez Klienta i wskazany w zamówieniu sposób.
 2. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po potwierdzeniu w wybranym systemie płatności elektronicznych (Stripe, Przelewy24, PayPal) wpłaty przez Klienta ceny sprzedaży i kosztów przesyłki oraz pomyślnej weryfikacji zamówienia przez Sprzedawcę.
 3. W przypadku opóźnienia w realizacji zamówienia albo niemożliwości realizacji zamówienia w terminie 14 dni obsługa Sklepu niezwłocznie powiadomi o tym Klienta, który zdecyduje o wydłużonym czasie oczekiwania albo odstąpieniu od umowy. W przypadku gdy Klient odstąpi od umowy Sprzedawca zwróci wpłacone środki niezwłocznie, nie później niż w 14 dni.
 4. O koszcie dostawy Produktów Klient jest informowany w procesie składania zamówienia. Klient pokrywa koszt dostawy Produktu na wskazany przez niego adres korespondencyjny. Więcej informacji o aktualnych opłatach za przesyłki można znaleźć w zakładce DOSTAWA.
 5. W momencie wysyłki zamówienia Klient otrzyma drogą elektroniczną na wskazany przez niego adres e-mail potwierdzenie nadania przesyłki z zamówieniem.
 6. Produkty są dostarczone pod wskazany przez Klienta w zamówieniu adres za pomocą firmy kurierskiej.
 7. Przewidywany czas dostawy dla zamówień krajowych to 1-2 dni robocze od dnia nadania przesyłki. Czas dostawy realizowanej przez firmę kurierską może ulec wydłużeniu z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy.
 8. Przy odbiorze przesyłki dostarczonej przez kuriera, Klient powinien w jego obecności dokładnie sprawdzić kompletność zawartości przesyłki, stan opakowania zewnętrznego oraz stan zamówionego Produktu. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki Klient powinien sporządzić wraz z kurierem protokół szkody, w dwóch jednakowych egzemplarzach podpisanych przez Klienta i kuriera.
 9. Reklamacje wynikające z tytułu uszkodzenia Produktu podczas transportu będą rozpatrywane na podstawie protokołu szkody sporządzonego przez Klienta i kuriera.

§6 CENY I PŁATNOŚCI

 1. Cena danego Produktu podana na stronie internetowej Sklepu wiąże strony od momentu złożenia zamówienia i otrzymania przez Klienta od Sprzedawcy potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, niezależnie od jej późniejszych zmian w Sklepie.
 2. Ceny Produktów w Sklepie są cenami brutto. W polskiej wersji językowej podawane są w złotych polskich (PLN), a w angielskiej wersji w euro (EUR), dolarach amerykańskich (USD) lub funtach brytyjskich (GBP).
 3. Sposób zapłaty za Produkty wybierany jest przez Klienta w trakcie składania zamówienia. Sklep oferuje 3 (trzy) metody płatności:
  1. Płatność elektroniczna realizowana w systemie płatniczym Stripe (płatność kartą płatniczą, Apple Pay, Google Pay) albo
  2. Płatność elektroniczna realizowana w systemie płatniczym PayPal (także płatność kartą płatniczą) albo
  3. Płatność elektroniczna realizowana w systemie płatniczym Przelewy24 (przelew bankowy).
 4. Sklep zastrzega sobie prawo zmiany cen Produktów znajdujących się w Sklepie, wprowadzania nowych Produktów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw. Zmiany te nie będą naruszać praw osób, które zawarły umowy sprzedaży Produktów oferowanych w Sklepie przed dokonaniem ww. zmian.

§7 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Klient może odstąpić od Umowy w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych, licząc od dnia dostarczenia zamówienia.
 2. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Klientowi, jeżeli przedmiotem Umowy jest Produkt wyprodukowany według specyfikacji Klienta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 3. Klient może dokonać zwrotu zamówienia krajowego na koszt Sprzedawcy za pośrednictwem współpracujących ze Sprzedawcą firm kurierskich, po uprzednim kontakcie z obsługą Sklepu pod adresem e-mail shop@ydunn.com.
 4. Klient może dokonać zwrotu Produktów na własny koszt przesyłką kurierską lub paczką Poczty Polskiej na adres: ul. Chłodna 11/612, 00-891 Warszawa (adres wyłącznie korespondencyjny).
 5. Sprzedawca zwraca Klientowi równowartość ceny Produktu oraz koszt doręczenia przesyłki Klientowi do wysokości najniższej opłaty za przesyłkę w ofercie Sprzedawcy. Dla uniknięcia wątpliwości Sprzedawca nie zwraca kosztu odesłania Produktu do Sprzedawcy. Więcej informacji o aktualnych opłatach za przesyłkę można znaleźć w zakładce DOSTAWA.
 6. Klient odstępuje od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres shop@ydunn.com. Oświadczenie można sporządzić korzystając z Formularza Zwrotów: (Pobierz Formularz).
 7. W przypadku odstąpienia przez Klienta od Umowy we wskazanej formie i terminie uważa się Umowę za niezawartą.
 8. Klient ma obowiązek zwrócić Sprzedawcy kompletny Produkt z oryginalnie wszytymi metkami, w oryginalnym ozdobnym pudełku będącym częścią składową Produktu (Dla uniknięcia wątpliwości nie jest to zewnętrzny karton zabezpieczający przesyłkę na czas transportu), niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy.
 9. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 10. Zwracany Produkt może nosić wyłącznie normalne ślady użycia, nie może być uszkodzony lub zabrudzony.
 11. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwraca Klientowi cenę za Produkt i jednorazowy koszt dostarczenia rzeczy, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Klient lub na rachunek bankowy wskazany przez Klienta na formularzu zwrotu. Sprzedawca może wstrzymać się z wypłatą środków do czasu doręczenia mu zwróconego Produktu.

§8 REKLAMACJE I RĘKOJMIA ZA WADY

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Klientowi Produkt bez wad. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem za niezgodność Produktu z Umową.
 2. Klient może złożyć reklamację na podstawie rękojmi za wady (art. 556 i nast. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964, Nr 16, poz. 93, z późn. zm.). W ramach reklamacji Klient może żądać jednego z czterech działań:
  1. Wymiany Produktu na nowy.
  2. Naprawy Produktu przez Sprzedawcę.
  3. Obniżenia ceny Produktu.
  4. Odstąpienia od umowy, jeżeli wada Produktu jest istotna.
 3. Wybór żądania należy do Klienta, przy czym Sprzedawca może zaproponować inne rozwiązanie spośród wyżej wskazanych w granicach wyznaczonych treścią przepisów prawa.
 4. Klient składa reklamację na piśmie (Pobierz Formularz Reklamacji).
 5. Podpisany formularz reklamacji należy wysłać na adres ul. Chłodna 11/612, 00-891 Warszawa, dołączając dokument do przesyłki zawierającej reklamowany Produkt. Dołączenie dokumentu potwierdzającego sprzedaż lub numeru zamówienia może ułatwić i przyspieszyć rozpatrzenie reklamacji.
 6. Sprzedawca może odmówić wymiany Produktu lub jego naprawy, jeżeli jest to niemożliwe do zrealizowania dla Sprzedawcy lub wymagałoby poniesienia nadmiernych kosztów. W takim wypadku Klient może zmienić roszczenie. Komunikacja prowadzona jest elektronicznie.
 7. Żądając obniżenia ceny Produktu Klient podaje kwotę, o którą cena ma być obniżona. Jeżeli zgłoszone przez Klienta żądanie obniżenia ceny Produktu jest pierwszym żądaniem złożonym w ramach procedury reklamacji dotyczącej danego Produktu, Sprzedawca może zaproponować Klientowi wymianę lub naprawę.
 8. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę reklamowanego Produktu.
 9. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, Sprzedawca odeśle do Klienta Produkt pełnowartościowy (naprawiony albo nowy), niezwłocznie – w ciągu 30 dni roboczych od momentu rozpatrzenia, a gdy okaże się to niemożliwe Sprzedawca zwróci równowartość ceny Produktu zapłaconej przez Klienta oraz koszt przesyłki do wysokości najniższej opłaty za przesyłkę w ofercie Sprzedawcy.
 10. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, Produkt zostanie odesłany do Klienta wraz z opinią o niezasadności reklamacji.

§9 DODATKOWE POSTANOWIENIA

 1. Sprzedawca ma prawo odmówić przyjęcia Produktu w przypadkach zwrotu uszkodzonego Produktu, zwrotu dokonanego po upływie dopuszczalnego terminu lub zwrotu Produktu niekompletnego.
 2. Ze względu na charakter Produktów i wysokie ryzyko uszkodzenia podczas niewłaściwie zabezpieczonego transportu, Sprzedawca nie przyjmuje Produktów przesyłanych:
  1. Listem (w tym listem poleconym)
  2. Przesyłką za pobraniem.
 3. Przyjmowane są wyłącznie starannie zabezpieczone i nieuszkodzone paczki Poczty Polskiej lub kurierskie przesłane na prawidłowy adres korespondencyjny.
 4. W sprawach nieuregulowanych w §9 odpowiednie zastosowanie znajdują przepisy ustawy z dn. 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014, poz. 827 z późn. zm.).

§10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.
 2. W przypadku uznania któregokolwiek z postanowień Regulaminu za nieważny, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.
 3. Klient i Sprzedawca będą rozwiązywać wszelkie spory polubownie. W przypadku braku takiej możliwości spory będą rozwiązywane przed sądem właściwym dla siedziby Sprzedawcy.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian treści Regulaminu w każdym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu opublikowania ich na stronie Sklepu. Zmiany Regulaminu nie mają zastosowania do złożonego przez Klienta i realizowanego przez Sprzedawcę zamówienia. Do zaakceptowanych zamówień stosuje się postanowienia Regulaminu obowiązujące w chwili składania zamówienia. Zmiany Regulaminu nie naruszają praw nabytych Klientów.
 5. Administrator Sklepu podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć niezwłocznie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klienta. Sklep nie odpowiada za zakłócenia w działalności spowodowane awarią sieci Internet.
 6. Wszystkie zdjęcia, grafiki, logotypy, publikacje i teksty dostępne w Sklepie są chronione ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83). Zakazane jest bezprawne kopiowanie, zwielokrotnianie bądź rozpowszechnianie wszelkich treści zamieszczonych na stronie Sklepu.