Polityka Prywatności

Administratorem danych osobowych Użytkowników Sklepu jest Milena Bryła, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą MILENA BRYŁA z siedzibą w Warszawie (00-891), ul. Chłodna 11/612, NIP: 6631806595, REGON: 386785170.

Dane Użytkowników, które zbieramy, są przechowywane w Europejskim Obszarze Gospodarczym (“EOG”), ale mogą również być przekazywane i przetwarzane w kraju poza EOG. W przypadku transferów poza EOG, Administrator użyje standardowych klauzul umownych i tarczy prywatności.

Niniejsza polityka prywatności określa, w jaki sposób wykorzystywane są wszelkie dane osobowe, które Administrator otrzyma od Użytkowników.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”). Do prowadzenia strony internetowej Sklepu stosuje wymagane środki techniczne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych i zabezpieczenie danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przejęciem przez osoby nieuprawnione, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa oraz zmianą, utratą lub zniszczeniem. Wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych uniemożliwi komunikację z Klientem. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

Użytkownikowi przysługuje prawo każdorazowo zwrócić się do Administratora o uzyskanie:

 1. Informacji o tym, czy dane są przetwarzane, oraz innych informacji w szczególności o naruszeniu ochrony danych;
 2. Dostępu do danych;
 3. Sprostowania danych;
 4. Usunięcia danych z serwisu;
 5. Ograniczenia przetwarzania danych;
 6. Przenoszenia danych;
 7. Sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 8. Niepodlegania decyzji opierającej się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu (w tym profilowaniu).

CELE PRZETWARZANIA

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników, w celu prawidłowego wykonywania umów zawartych w ramach Sklepu, w szczególności do:

 1. Zarejestrowania Konta w Sklepie;
 2. Realizowania umowy sprzedaży zawartej na warunkach opisanych w Regulaminie;
 3. Marketingu Produktów i usług Administratora, w tym poprzez przesyłanie za uprzednią zgodą wiadomości zawierających informacje handlowe, w szczególności w formie Newslettera, w formie Powiadomienia o dostępności na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub na podstawie odrębnie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 4. Przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.) – na podstawie odrębnie udzielonej zgody.

Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, lecz niezbędne do dokonywania transakcji w ramach Sklepu. Gdy Użytkownik dokona zapisu na Newsletter, na jego adres e-mail będą wysyłane wiadomości elektroniczne zawierające informacje handlowe o promocjach i nowych Produktach dostępnych w Sklepie.

Podczas składania zamówienia w Sklepie, Użytkownik podaje następujące dane osobowe:

 1. Imię i nazwisko;
 2. Adres e-mail;
 3. Dane adresowe – adres zamieszkania, kod pocztowy, miejscowość;
 4. Numer telefonu.

W przypadku korzystania z usługi Konto Użytkownik podaje następujące dane osobowe:

 1. Imię i nazwisko;
 2. Adres e-mail;
 3. Hasło;

W przypadku korzystania z usługi Newslettera lub Powiadomienia o dostępności Użytkownik podaje jedynie swój adres e-mail.

Za pomocą usług Google Analytics oraz Facebook Pixel Administrator gromadzi również tzw. dane eksploatacyjne (nie będące danymi osobowymi) Użytkowników odwiedzających stronę Sklepu. Gromadzone dane służą do generowania statystyk i usług reklamowych. Administrator gromadzi takie dane jak odwiedziny, ścieżka nawigacji oraz zakres korzystania z funkcji Sklepu przez Użytkownika, czas pozostawania na stronie Sklepu, informacje na temat urządzeń i przeglądarek z których Użytkownik odwiedza Sklep, a także dane geograficzne i zainteresowania.

Dane eksploatacyjne odwiedzających Sklep mogą być wykorzystywane w celu prowadzenia internetowych kampanii reklamowych selekcjonowanych zgodnie z zainteresowaniami Użytkowników. Reklamy te wyświetlane są w oparciu o aktywność Użytkownika w Sklepie. W tym celu Administrator korzysta z zewnętrznych platform reklamowych, takich jak Facebook, Google, Instagram itp., które dopasowują profil Użytkownika w swojej bazie danych, aby ustalić optymalny czas i miejsce do wyświetlenia Użytkownikowi interesującej go reklamy.

KOMU UDOSTĘPNIAMY DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKÓW

Administrator udostępnia dane osobowe Użytkowników operatorom pocztowym i kurierom w zakresie doręczania przesyłek, bankom i podmiotom zapewniającym usługi płatnicze, świadczącym na rzecz Administratora usługi prawne oraz księgowe oraz innym podmiotom, którym administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 29 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych.

Jeśli Użytkownik korzysta z usługi Newsletter, Administrator przekazuje dane osobowe platformie Mailchimp (tj. The Rocket Science Group LLC z siedzibą w Stanach Zjednoczonych) obsługującej usługę Newsletter. Mailchimp podlega certyfikacji w ramach Privacy Shield.

COOKIES

Strona internetowa Sklepu używa plików „cookies”. Cookies są małymi plikami umożliwiającymi urządzeniom używanym do przeglądania sieci Internet (np. komputer, smartfon, itp.) zapamiętywanie specyficznych informacji dotyczących używanego urządzenia. Informacje zarejestrowane w plikach cookies są używane m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania strony internetowej Sklepu do indywidualnych potrzeb Użytkowników. Ustawienia dotyczące cookies można zmienić w przeglądarce internetowej. Jeżeli ustawienia te pozostaną bez zmian, pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień dotyczących plików cookies może ograniczyć funkcjonalność serwisu. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w polityce cookies.

TERMIN PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane Użytkowników będą przechowywane tak długo, jak to jest konieczne do wykonywania usług Administratora lub tak długo jak wymagać będą tego przepisy prawa. Następnie dane osobowe zostaną usunięte. Administrator nie może usunąć danych Użytkownika, gdy istnieje wymóg przechowywania danych (przepisy podatkowe, księgowe) lub gdy istnieją inne podstawy prawne do przechowywania danych, takie jak trwający stosunek umowny.

PRAWO DO INFORMACJI I ODWOŁANIA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH

Użytkownik może zwrócić się Administratora w drodze pisemnej lub e-mailem o udzielenie bezpłatnych informacji dotyczących danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych przez Administratora. Może również cofnąć swoją wcześniejszą zgodę na przetwarzanie danych osobowych i domagać się usunięcia danych osobowych. Administrator podejmie wówczas działania niezbędne w celu niezwłocznego i nieodpłatnego zaprzestania przetwarzania danych osobowych Użytkownika i ich usunięcia z baz o ile jest to możliwe. W takim przypadku Prosimy o kontakt pod adresem: shop@ydunn.com lub listownie na adres: ul. Chłodna 11/612, 00-891 Warszawa. Ponadto Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.